Legenda miłości Giewonta do Zimy.

Dawno , dawno  temu świat  zamieszkiwali  nie  tylko  ludzie ,  ale  i  też  różne  stwory. I tak  n.p. w  głębinach  Mórz   żył  Smok , który  miał  wielką  moc. Zakochał  się     w  dziewczynie ,  o  imieniu  Magura  i   to  dla  niej  przyjął  postać  człowieka.  Pomimo , że    utracił  trochę  swej  mocy  , to  jednak   nigdy  tego   nie  żałował   , gdyż szczęśliwie    razem   dożyli  bardzo  sędziwego  wieku  , liczącego  kilka  wieków.

Kiedy    Smok  poczuł  oddech Śmierci  na  swoich  plecach , wiedział , że  nadszedł  czas,  by  przekazać   dzieciom  swoje  moce. Kiedy  wszyscy  stawili  się  na wezwanie ,  kazał  im  powiedzieć ,  kim  chcą  zostać w  przyszłości.

Najstarszy  Hawrań rzekł  ojcu  ,  że  chce  zostać  myśliwym i  władać  puszczami i morzami. Smok  więc  dał  mu  wiedzę  niezbędną  na  morzu  i  spryt  wymagany  w  lasach.

Drugi  syn  Muran  powiedział  o  budowniczym  ,  więc  otrzymał potrzebną  mu   do  tego   wiedzę  .

Największym  pragnieniem  Garłucha było  śpiewanie , więc  otrzymał od  ojca   taki  głos  , że  nikt  nie  mógł  mu  dorównać.

Czwarty  syn  Krywań  chciał  zostać  zbrojmistrzem  , a   więc  obdarowany  został   sprawną  ręką i  wielką  wiedzą  płatnerską .

Z  kolei  Wołoszyn  przyznał  się  , że  pragnie  zostać  dobrym  Pasterzem i  dana  mu  została    taka   moc  ,  że  pod  jego  wzrokiem  trzoda  i  bydło  dwa  razy  lepiej  się  chowało.

Ostatni  z  synów  – Giewont ,  poprosił  o  taką  siłę  ,  by  jako  Rycerz  mógł  przeganiać   zbójeckie  bandy. Smok  uczynił  go  siłaczem  i  mistrzem  walki  mieczem.

Resztki  swej  mocy   przekazał    jedynej  córce  , która    była   młodsza  od  swoich  braci  o  100 lat. Osobita  otrzymała  nieprzeciętną   urodę , jaką  nie  mogła  poszczycić  się  żadna  inna  dziewczyna  ,  a  przy  tym  serce  dobre  i  mądre.

Smok  i  Magura  odeszli  z  tego  świata  ,  a  opiekę  nad  rodziną  przejął  Hawrań. I  wtedy  Osobitą  zainteresował  się  , słynący  z  barbarzyństwa   Król  Mróz . Rządził  on  ludami  z  północy. Córka  Smoka  jednak  go  nie  chciała  ,  a  Giewont  udaremniał  wszelkie  próby  jej  porwania.

Król  Mróz  zwrócił  się  wtedy  o  pomoc  do  swej  siostry  Zimy  .Plan  był  taki:  Zima  spowoduje  ,  że  Giewont  się  w  niej  zakocha  ,  a  kiedy  straci  ostrożność  ,  Mróz  go  zamrozi  i  przemieni  w  skałę. Zima  jednak  nie  przewidziała  ,  że  uwodząc  Giewonta  ,  sama  się  w  nim  zakocha. Ale  było  już  za  późno –  Mróz  dokonał  swej  zemsty  ,  a  zrozpaczona  Zima  postanowiła  na  wieki  zostać  ze  swym  ukochanym ,  otulając go  śnieżnym  puchem.

Knowania  Króla  Mroza  na  nic  się  zdały  , bo  Osobita  nigdy  go  nie  obdarzyła  uczuciem  i  z  powodu  zranionej  dumy  Król  Mróz  co  roku  nawiedza  tatrzańskie  góry.  Szczyt  Giewont    dostojnie  góruje  nad  położonym  u  jego  stóp  Zakopanem ,  a  w   jednej  z  jego  jaskiń  śpi  ponoć  zaklęte  wojsko  ,  ale  tę  Legendę  opowiem  już  w  kolejnym  wpisie.

Leave a Reply