Legenda o Kamedułach na Wyspie wigierskiej

Dzisiaj  w  dalszym  ciągu  gościmy  nad  pięknym  Jeziorem    Wigry  i  we  wsi  o  tej  samej  nazwie. Jak  wiecie  jest  to   woj.  podlaskie  i  powiat  suwalski. To  tu  znajduje  się  Kościół  i  były  Klasztor  Zakonu  Kamedułów. Ufundowany  on  został  w  1667  roku  przez  Króla  Jana  II  Kazimierza  Wazy.  Wraz  z   zabudowaniami,  Król  nadał  Zakonnikom  Wyspę  Wigry  z  oblewającym  ją  Jeziorem  Wigry ,  kilka  wsi   i  duży  kawał   puszczy.

Kameduli  przybyli  tu  w  roku  następnym  i  założyli  nową  siedzibę  . Przebudowali  Kaplicę ,  Kościół   i  dobudowali  zabudowania  gospodarcze. W 1671  roku  na  Wyspie  był  wielki  pożar  ,  który  strawił   całkowicie   drewniane  zabudowania ,  ale  Kameduli  postawili  nowy zespół  klasztorny ,  tym  razem   murowany .

W tym  czasie  był  to  najbogatszy  Klasztor  w  Polsce. Wokół  niego  powstał  Erem  ,  czyli  10  jednakowych  domków – Pustelni .  W  każdym  z   nich  była  Kapliczka z  ołtarzem  ,  wyrzeźbionym  z  kości  słoniowej.

Na  modlitwach  Kameduli  spotykali  się  w  Kościele  7  razy  dziennie  , pierwszy  raz  tuż  przed  wschodem  Słońca  na  Jutrzni  , a ostatni    o  24. Wszelkie  nabożeństwa  odprawiali  cicho,  bez  śpiewu  i  organów  . Na  co  dzień  Mnisi  mieli  obowiązek  zachowania  milczenia.

Wierni  nie  mieli    wstępu  do  Klasztoru  i  Kościoła ,  a  goście  Przeora  mogli  tylko  przebywać  w  domku  gościnnym  . Był  w  nim  pokój  dzienny,  sypialnia i  Kaplica.

Z  biegiem  lat ,  dzięki  hojnym  zapisom  i  darowiznom   ludzi  możnych  ,  Bracia zakonni  stali  się  właścicielami  licznych  wsi  i  miasta  Suwałki . W  swoim  gospodarstwie  klasztornym  mieli  własną  Aptekę , Drukarnię  , Zegarmistrza ,   oraz  Warsztaty  Rękodzielnicze .

Według  Legendy  ,  ogromne  skarby  Zakonu  były  ukryte  gdzieś  w  podziemiach  klasztornych  lub  na  Wyspach  Jeziora  Wigry . Z  Eremu  miały  do  nich  prowadzić  pod  wodą  długie  korytarze.

Leave a Reply