Legenda o miłości Wingrydy i Fabiana

Było  to dawno temu , kiedy  nieopodal  Klasztoru  Kamedułów ,  swą  krówkę  pasała  piękna  Wingryda,  córka  miejscowego  Rybaka. Pewnego  razu , siedząc  nad  brzegiem  Jeziora Wigry  dostrzegła  płynącą  łódkę , kierującą  się ku  Klasztorowi. I  wtedy  nagle niebo  zasnuło  się  czarnymi  chmurami i  wkrótce  rozszalała  się  straszna  burza. Wody  Jeziora  wzburzyły  się  , a  mała  łódź   zaczęła  tonąć.

Wingryda  ,  będąc  dobrą  wioślarką , wypłynęła  na  jezioro  w  łodzi  Ojca. W  ostatniej  chwili  uratowała  tonącego  , którym  okazał  się  Zakonnikiem. Brat  Fabian  był  zobowiązany  do  czystości  , więc  jak  mógł  unikał  wzroku  swej  wybawicielki.  Kiedy  jednak  się  to  stało  ,  zadrżał . Wpatrzony  w  piękną  dziewczynę  ,  czuł  jak  jego  serce  wypełnia  się  nagłym  uczuciem. Podobnie  było  i    z   Wingrydą. Po  chwili  Fabian  uprzytomnił  sobie  ,  że  on  przecież  należy  do  Boga i  ta  nagła  miłość  nigdy  nie  może  się  spełnić.

Od  tego  czasu  Kameduła  zaczął  się  umartwiać  modlitwami  ,  jednak  nie   potrafił  nie  spoglądać  na  Jezioro,  gdzie  wypatrywał  łódki  jego  Wingrydy. Nie  umknęło  to  uwagi  Przeora  ,  który  zorientowawszy  się  w   sytuacji,  nakazał  zamknąć  Brata  Fabiana  w  Wieży  klasztornej,  bez  widoku  na  Jezioro.

Nie  minęło  dużo  czasu  ,  jak  zakochany  Zakonnik  zmarł  z  rozpaczy ,  a  ulatująca  dusza  potrąciła  dzwon kościelny. Usłyszała  go  Wingryda  ,  a  serce  powiedziało  jej  ,  że  stało  się  najgorsze.

Legenda  mówi  ,  że  kiedy  umierał  nieszczęśliwy  Fabian ,   z  wód  Jeziora  wynurzyła  się  mała  wysepka .  To  samo  stało  się  w  chwili  śmierci  Wingrydy ,  która    nie  chciała  żyć  bez  ukochanego. Na  obu  wyspach  wyrosły  smukłe  Brzozy  ,  stąd  też  nazwano  je  Brzozowymi  ,

Podobno  w  księżycowe ,  sierpniowe  noce  ,  Wingryda  i  Fabian  wynurzają  się  z  wody  i  wychodzą  na  brzegi  swych  wysepek. Przekleństwo  Przeora  jednak  nie  pozwala  im  podpłynąć  do  siebie . A  potem  niebo  rozświetla  błyskawica  i  młodzi  znikają  wśród  wzburzonych  fal.

Podobno  ma  się  tak  dziać  dopóki  nad  Wigrami  nie  zjawi  się  chłopiec  i  dziewczyna  ,  których  miłość  będzie  silniejsza  ,  niż  to  co  się  zadziało  między  Wingrydą  i  Fabianem . Wtedy  ich  miłość  wreszcie  mogłaby  się  spełnić.

Leave a Reply