Legenda o powstaniu Przełomu Dunajca

Przełom  Dunajca   w  woj.  małopolskim , pow.  nowotarskim  ,  uznawany  jest  za  jeden  z  najpiękniejszych  Przełomów  rzecznych w  Europie. Początkowo  ta  największa  rzeka   Pienin  spokojnie  toczyła  swe  wody  na  wysokości  dzisiejszych  szczytów  górskich. W  niczym  nie  przypominała  ona  dzisiejszego  Dunajca  ,  z  jego  rwącym   nurtem.

Wypiętrzenia  Pienin  trwające  przez  wieki  powodowały  , że  rzeka  stopniowo  zaczęła    wcinać   się   w  miękkie  skały  wapienne i  z  czasem   Dunajec  wyżłobił  sobie  głęboki  Przełom.

Według  ludowej  tradycji  ,  było  jednak  całkiem  inaczej. Otóż  w  miejscu  dzisiejszej  rzeki  ,  miało  istnieć  ogromne  jezioro ,  otoczone  górami. Dopiero  utworzony  w  skałach  wyłom,   uwolnił  zgromadzone  tu  wody  i  w  ten  sposób  narodziła  się  najsłynniejsza  rzeka  Pienin.

Owo  jezioro    miała  zamykać    naturalna  zapora  ,  znajdująca  się  w  okolicach   dzisiejszego   Facimiecha.  Jest  to  szczyt  Trzech  Koron  w  Pieninach  ,  zbudowany  z  odpornych  na  erozję  skał  wapiennych . Wcinający  się  w  nie  Dunajec ,  utworzył    tutaj  Przełom  Pieniński    z  wieloma  zakolami ,  o  długości  ok.  8  km.  Ciągnie  się  on  pomiędzy  Sromowcami  Niżnymi ,  a  Szczawnicą.

Natomiast  inna  Legenda  o   tej   rzece     opowiada , że  w  czasach  kiedy  Pieniny  pustoszone  były  przez  najeźdźców  tatarskich, sam  Jezus  miał  5 razy  uderzyć  piorunem  w  skały i  wtedy  wody  jeziora  przelały  się   , tworząc  rwącą  rzekę  ,  która  zatopiła   wrogie   wojska.

Leave a Reply