Legenda o Zbójniku Ondraszku

Jako  Harnaś  działał  mniej  więcej  w  tym  czasie  co  Janosik i  trzeba  tu  zaznaczyć  , że  wcale  nie  był  Robin  Hoodem ,  zabierającym  bogatym ,  a  oddającym  biednym.

Książę  cieszyńskich  Zbójników  urodził  się  w  listopadzie  1680  roku,  w  bogatej  rodzinie  Wójta  ze  wsi  Janowice. Ondraszek  tak  naprawdę  nazywał  się  Andrzej  Szebasta

Swoją  zbójecką  karierę  rozpoczął  w  1711  roku ,  a  jednym  z  jego  kamratów  był  brat  Iwan. Swoje  zbójeckie  rzemiosło  uprawiał  przez  4  lata  .  Mimo  , że  nie  miał  on  litości  dla  biednych  chłopów  ,  to  jednak  lokalna  społeczność    nie  wydała   go   władzom. Zdradzili  go  jego  kamraci  z  bandy  .  Przewodził  im  Jerzy  Juraszek ,  który  zabił  Ondraszka  w  Karczmie  w   Świadnowie. Potem  jego  ciało  zostało  poćwiartowane  i  rozwieszone  po  okolicy.  Harnaś  cieszyński  miał  35  lat.

Prawdopodobnie  ów  czyn  związany  był  z  wysoką  nagrodą  jaką  władze  wyznaczyły  za  głowę  Ondraszka. Była  to  jednak  pułapka  . Z  urzędowych  akt  wynika  , że  pięciu    zdradzieckich  Zbójników  zostało  aresztowanych. Trzech  z  nich  odesłano  na  galery  ,  a  Juraszka  i  Jerzego  Polendę  osadzono  w  więzieniu  w  Cieszynie  ,  a  potem  skazano  na  śmierć.

Osobie  Ondraszka   swoje  utwory  poświęcili   m. in. Gustaw  Morcinek i  Zofia  Kossak ,  a  pieśń  ,  skomponowana  przez  Stanisława   Hadynę  ,  należała  do  żelaznego  repertuaru  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Śląsk””. Ondraszek  w   legendach  opisywany  jest  jako  szlachetny  dobroczyńca  ,  walczący  z  krzywdą  ludzką. Miał  on  posiadać  swój  sławny  Obuszek  ,  który  otrzymał  od  Czarownicy  na  Jasnej  Górze.  Czynił  on  go  niezwyciężonym.

Leave a Reply